“1. Uluslararası Avrasya Sağlık Turizmi Kongresi” ertelenmiştir.

26-29 Eylül 2016 tarihleri arasında Kazakistan’da düzenlenmesi planlanan “1. Uluslararası Avrasya Sağlık Turizmi Kongresi” ertelenmiştir. Kongre tarihi daha sonra bu sayfa üzerinden duyurulacaktır. Gönderilen bildiri özetleri ile birlikte tarihler yeniden belirlenene kadar gönderilecek özetler de değerlendirmeye alınacaktır. İlgililere duyurulur.

“1. Uluslararası Avrasya Sağlık Turizmi Kongresi”
Düzenleme Kurulu

ANASAYFA

Tarihi çok eski dönemlere dayanan Sağlık Turizmi son yıllarda turizm destinasyonu içerisinde büyük bir önem kazanmış ve ülkelerin hizmet ihracat kalemlerinde önemli bir pay almaya başlamıştır. Tüm dünya da yaklaşık 100 miyar dolarlık ciroya sahiptir. Ayrıca bir sağlık turistinden elde edilen gelir normal turistin yaklaşık 10-15 katıdır. Sağlık turizminde rekabetin giderek yoğunlaşması bu alanda hizmet sunan kurum ve kuruluşları ve ülkeleri işbirlikçi rekabet stratejilerini uygulamaya zorlayacaktır.

Bedensel ve ruhsal iyileştirme ve bireysel refah düzeyini arttırmak için bir yerel ortamı dışına çıkılarak yapılan organize seyahatler olarak adlandırılan sağlık turizmi, literatürde genellikle medikal, termal ve yaşlı, engelli turizmi olarak üç ana kategoride ele alınmaktadır. Globalleşen dünyamızda ulaşım ve iletişim teknolojilerinde görülen hızlı gelişmeler, yaşlı nüfus oranındaki artışlar, maliyet baskıları ve uzayan bekleme süreleri, insanların daha sağlıklı yaşama isteği ve toplumların bilinçlenmesi sağlık turizmine olan ilgiyi her geçen gün artırmaktadır. Asya ve Avrupa ülkeleri arasında sağlık turizmi amaçlı hasta mobilitesinin kolaylaşması insanların daha kaliteli ve güvenli hizmete daha uygun fiyatlarla erişmelerini sağlayacaktır. Bu durum aynı zamanda ülke ekonomileri açısından da artan sağlık harcamalarına karşı tasarruf sağlanmasına neden olacaktır.

27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi müşterek “1. Uluslararası Avrasya Sağlık Turizmi Kongresi” düzenlemektedir. 26-29 Eylül 2016 tarihleri arasında Kazakistan Türkistan da düzenlenecek olan bu kongre Sağlık turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip Avrupa ve Asya ülkeleri arasında sağlık turizminin geliştirilmesine katkı sağlayacak olması yanı sıra aynı zamanda ülkeler arasında ekonomik, siyasi ve kültürel bağların gelişmesine de katkı sağlayacağı ümit edilmektedir. Ayrıca Sağlık turizmi alanında çalışma yapan akademisyenler, sağlık ve turizm sektöründe faaliyet gösteren tüm partnerlar arasında bilgi paylaşımına da imkan verecektir. Böylece bu alanda yaşanan sorunlar tespit edilecek ve ortak çözüm önerileri geliştirilebilecektir.

Kongreye destek veren tüm kurum ve kuruluşlara şükranlarımı sunar, sağlık turizmine gönül veren tüm tarafları kongreye davet ederim.

 

Prof. Dr. Musa YILDIZ
Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanı

Düzenleyen Kurumlar

Destekleyen Kurumlar