“1. Uluslararası Avrasya Sağlık Turizmi Kongresi” ertelenmiştir.

26-29 Eylül 2016 tarihleri arasında Kazakistan’da düzenlenmesi planlanan “1. Uluslararası Avrasya Sağlık Turizmi Kongresi” ertelenmiştir. Kongre tarihi daha sonra bu sayfa üzerinden duyurulacaktır. Gönderilen bildiri özetleri ile birlikte tarihler yeniden belirlenene kadar gönderilecek özetler de değerlendirmeye alınacaktır. İlgililere duyurulur.

“1. Uluslararası Avrasya Sağlık Turizmi Kongresi”
Düzenleme Kurulu

KONGRE KONULARI

Aşağıdaki tabloda belirtilen ve sağlık Turizmi alanına yönelik literatür taraması, örnek olay çalışmaları ve diğer araştırmaları ile (amprik, meta analiz, vb.) ilgili özgün çalışmaları olan araştırmacılar, Uluslararası Avrasya Sağlık Turizmi Kongresi ana temalı organizasyonumuza davetlidir.

Hakemler tarafından yayınlanması uygun görülen bildiriler, "International Journal of Health Management and Tourism" ve Uluslararası "bilig" dergisinde yayınlanabilecektir.

Düzenleyen Kurumlar

Destekleyen Kurumlar