“1. Uluslararası Avrasya Sağlık Turizmi Kongresi” ertelenmiştir.

26-29 Eylül 2016 tarihleri arasında Kazakistan’da düzenlenmesi planlanan “1. Uluslararası Avrasya Sağlık Turizmi Kongresi” ertelenmiştir. Kongre tarihi daha sonra bu sayfa üzerinden duyurulacaktır. Gönderilen bildiri özetleri ile birlikte tarihler yeniden belirlenene kadar gönderilecek özetler de değerlendirmeye alınacaktır. İlgililere duyurulur.

“1. Uluslararası Avrasya Sağlık Turizmi Kongresi”
Düzenleme Kurulu

DAVETLİ KONUŞMACILAR

İlan Geva Sağlık Turizminde Hastanelerin Markalaşma
Prof. Dr. Ashish Chandra Sağlık Turizminde ABD Örneği
Dr. D.N. Murthy Sağlık Turizminde Hindistan Örneği
Prof . Dr. Yaşar Özcan Sağlık Turizminde Faaliyet Gösteren Ülkelerin Sağlık Düzeylerinin Karşılaştırılması
Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Sağlık Turizminde Sağlık Bakanlığı Politikası
Ekonomi Bakanlığı Temsilcisi Sağlık Turizminde Ekonomik Teşvikler
Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi Sağlık Turizminde Bakanlık Teşvik ve Tanıtım Faaliyetleri
Kazakistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Kazakistan'da Sağlık Turizmine Yönelik Politikalar
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
(TURSAB)
Sağlık Turizminde TURSAB‘ın Rolü
Enginer Birdal
(Türkiye Sağlık Turizmi Derneği  Başkanı)
Sağlık Turizminde Türkiye'nin Yeri
Dr. Fatih Somuncuoğlu
(Ankara Sağlık Turizmi Derneği Başkanı)
Sağlık Başkenti Ankara
Nüket Küçükel Ezberci
(Ankara Sağlık Kurulları Derneği Başkanı)
Sağlık Turizminde Özel Hastanelerin Rolü
Mehmet Ali Doğan
Ankara Termal Turizm İşletmecileri Derneği
Sağlık Turizminde Termal Turizmin Yeri
Prof. Dr. İbrahim Birkan
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği
Sağlık Turizminde TYD'nin Rolü

Düzenleyen Kurumlar

Destekleyen Kurumlar