“1. Uluslararası Avrasya Sağlık Turizmi Kongresi” ertelenmiştir.

26-29 Eylül 2016 tarihleri arasında Kazakistan’da düzenlenmesi planlanan “1. Uluslararası Avrasya Sağlık Turizmi Kongresi” ertelenmiştir. Kongre tarihi daha sonra bu sayfa üzerinden duyurulacaktır. Gönderilen bildiri özetleri ile birlikte tarihler yeniden belirlenene kadar gönderilecek özetler de değerlendirmeye alınacaktır. İlgililere duyurulur.

“1. Uluslararası Avrasya Sağlık Turizmi Kongresi”
Düzenleme Kurulu

KURULLAR

Onur Kurulu  
Prof. Dr. Musa YILDIZ : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevvelli Heyet Başkanı
Doç. Dr. İbrahim KALIN : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi
Hüseyin KARAKUM : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi
Prof. Dr. Muhittin ŞİMŞEK : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi
Dr. Serdar ÇAM : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi

Kongre Eş Başkanları  
Prof. Dr. Valihan ABDİBEKOV : Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yıldırım ÜÇTUĞ : Atılım Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mehmet KUTALMIŞ : Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili

Kongre Düzenleme Kurulu  
Prof. Dr. Halil İbrahim BÜLBÜL : Ahmet Yesevi Üniversitesi TÜRTEP Başkanı
Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU : Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Bekir BULUÇ : Ahmet Yesevi Üniversitesi TÜRTEP Başkan Yrd.
Yrd. Doç. Dr. Burhan SEVİM : Ahmet Yesevi Üniversitesi
Dr. İbrahim BATAŞ : Ahmet Yesevi Üniversitesi
Öğr.Gör. Asiye ÖZTÜRK : Atılım Üniversitesi

Düzenleyen Kurumlar


Destekleyen Kurumlar


Kongre Bilim Kurulu  
Prof. Dr. A. Ezel Esatoğlu : Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Alan Fyall : University of Central Florida,USA
Prof. Dr. Aleš Bourek : Masaryk University, Czech Republic
Prof. Dr. Ali Alirzayev : Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
Prof. Dr. Ashish Chandra : Texas Üniveristy
Prof. Dr. Avinandan Mukherjee : Clayton State University,USA
Prof. Dr. Ayşegül Kaptanoğlu : Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Azize Hassan : Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Cevat Tosun : Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. David P. Paul,III : Monmouth University, United States
Prof. Dr. Demet Ünalan : Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu : Atılım Üniversitesi
Prof. Dr. Emine Orhaner : Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Eric Berkowitz : University of Massachusetts Amherst,USA
Prof. Dr. Farzand Ali Jan : COMSATS Institute of Information Technology, Attock, Pakistan
Prof. Dr. Fevzi Akıncı : Kings Colloge, USA
Prof. Dr. Fevziye Çetinkaya : Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Hacer Özgen : Medipol Üniversitesi
Prof. Dr. Halil İbrahim BÜLBÜL  : Ahmet Yesevi Üniversitesi
Prof. Dr. Haydar Sur : Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Birkan : Atılım Ünviversitesi
Prof. Dr. İsmail Bircan : Atılım Ünviversitesi
Prof. Dr. Korkut Ersoy : Başkent Ünviversitesi
Prof. Dr. Kurban Ünlüönen : Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa : Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Marcus Hoffman : Germany
Prof. Dr. Mehveş Tarım : Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Meryem Kozak : Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. M.Mithat Üner : Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Muhittin ACAR : Hacettepe Üiversitesi
Prof. Dr. Mustafa SOLAK : Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Nazmi Kozak : Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Nilgün Sarp : Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Normand Turgeon : HEC Montréal, Canada
Prof. Parikshat Singh Manhas : School of Hospitality and Tourism Management, University of Jammu, India
Prof. Dr. Ramazan Erdem : Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Sıdıka Kaya : Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Sophia Dziegielewski : University of Central Florida
Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı : Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Yaşar Özcan  : Virgina Commonwealth Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Yaylı : Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Bekir Buluç : Ahmet Yesevi Üniversitesi
Doç. Dr. Bilgehan Gülcan : Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Cafer Topaloğlu : Muğla Üniversitesi
Doç. Dr. Elbeyi Pelit : Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Haluk Özsarı : Acıbadem Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım : Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Mahmut Akbolat : Sakarya Üniversitesi
Asistan Professor Maria Johann : Ph.D Warsaw School of Economics
Doç. Dr. Menderes Tarcan : Osman Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Mesut Çimen : Acıbadem Üniversitesi
Doç. Dr. Oğuz Işık : Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer Gider : Muğla Üniversitesi
Doç. Dr. R. Pars ŞAHBAZ : Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Sedat Bostan : Gümüşhane Üniversitesi
Doç. Dr. Yunus Taş : Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Zekai Öztürk : Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ali Yılmaz : Kırıkkkale Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ebru Özlem Güven : İstanbul Aydın Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Yılmaz : Karadeniz Teknik Üniversitesi
Yard.Doç.Dr. Harun Kırılmaz : Ahmet Yesevi Üniversitesitesi
Yrd. Doç. Dr. Onur Yarar : Okan Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Sabahattin Tekingündüz : Mersin Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Beyazıt Gülhan : Okan Üniversitesi
Dr. Bakıt Turdumambetov : Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Dr. Bhupendra Kumar Rana : National Accreditaion Board for Hospitas and Healthcare Providers, Qulaity Council of India
Dr. Gary Mulholland : Dundee Business School Abertay University,UK
Dr. Maya Omar : Leeds University
Dr. Ricky Kalliecharan : Leeds University

İletişim

avrasyasaglikturizmi@gmail.com

Düzenleyen Kurumlar

Destekleyen Kurumlar