“1. Uluslararası Avrasya Sağlık Turizmi Kongresi” ertelenmiştir.

26-29 Eylül 2016 tarihleri arasında Kazakistan’da düzenlenmesi planlanan “1. Uluslararası Avrasya Sağlık Turizmi Kongresi” ertelenmiştir. Kongre tarihi daha sonra bu sayfa üzerinden duyurulacaktır. Gönderilen bildiri özetleri ile birlikte tarihler yeniden belirlenene kadar gönderilecek özetler de değerlendirmeye alınacaktır. İlgililere duyurulur.

“1. Uluslararası Avrasya Sağlık Turizmi Kongresi”
Düzenleme Kurulu

BİLDİRİ GÖNDERİM

Bildiri özetleri Türkçe, İngilizce veya Rusça dillerinin birinde 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde araştırma ismi, önemi, yöntem, önemli bulgular ve çarpıcı sonuçlara yer verilmelidir.

Gönderilen bildiriler en fazla 6 sayfa olmalıdır, 6 sayfayı aşan bildirilerde sayfa başına 20 dolar alınacaktır.

Özetler en geç 15 Mayıs 2016 tarihine kadar kongre web sayfası üzerinden kayıt olunarak bildiri gönderim sistemi üzerinden gönderilecektir.

Hakemler tarafından yayınlanması uygun görülen bildiriler, "International Journal of Health Management and Touris" ve Uluslararası "bilig" dergisinde yayınlanabilecektir.

Tam Metin Yazım Kılavuzu

Kongre bildiri tam metni formatı ile ilgili yönergeler aşağıdaki gibidir;

Bildiri Genel Çerçevesi:

BİLDİRİNİN BAŞLIĞI (Times New Roman, Kalın, Ortalı, 12 punto, BÜYÜK HARF) İngilizce Başlık (Times New Roman, Ortalı, İtalik,11 punto, Küçük Harf, Her Kelimenin İlk Harfi Büyük)

Yazar İsmi Küçük-Soyadı Büyük-Unvan Küçük Harfle, Times New Roman, Kalın, İtalik, Ortalı, 11 Punto

Üniversite, Fakülte/MYO, Bölüm: Times New Roman, 10 punto, Düz, Ortalı, Virgül ile ayrılmalıdır

E-Posta: Times New Roman, 10 punto, Düz, Ortalı

Özet (Özet başlığı için, Times New Roman, kalın, sola yaslı, 11pt, Küçük Harf)

Anahtar Kelimeler:  5 kelime,  (Times New Roman, İtalik, Sola yaslı, 10 punto, küçük harf)

Abstract (İngilizce Özet başlığı için, Times New Roman, kalın, sola yaslı, 11pt, Küçük Harf)

İngilizce özet, yukarıda Türkçe özet kısmında belirtilen yazım kuralları ile aynıdır. Özet kısmını, Times New Roman, her iki yana yaslı, 10 punto ve tek satır aralığında düzenleyiniz

Key Words: kelime, kelime, kelime, kelime, kelime, kelime  (Times New Roman, İtalik, Sola yaslı, 10 punto, küçük harf)

1. Giriş (Bu başlık için, Times New Roman, Kalın, sola yaslı, 11pt, küçük harf)

Lütfen giriş kısmındaki paragraflar için; Times New Roman, her iki yana yaslı, 11pt ve tek satır aralığı kullanınız. Giriş kısmından sonra bir aralık (bir enter)

2. Literatür Taraması (Bu başlık için, Times New Roman, Kalın, sola yaslı, 11pt, küçük harf)

Lütfen literatür taraması kısmındaki paragraflar için; Times New Roman, her iki yana yaslı, 11pt ve tek satır aralığı kullanınız. Literatür taraması kısmından sonra bir aralık (bir enter)

2.1. Alt Başlık (Alt başlık için, Times New Roman, kalın, sola yaslı, 11pt, küçük harf)

Lütfen alt başlık kısmındaki paragraflar için; Times New Roman, her iki yana yaslı, 11pt  ve tek satır aralığı kullanınız. Alt başlık kısmından sonra bir aralık (bir enter)

2.1.1. Alt Başlık (Alt başlık için, Times New Roman, kalın, sola yaslı, 11pt, küçük harf)

Lütfen alt başlık kısmındaki paragraflar için; Times New Roman, her iki yana yaslı, 11pt  ve tek satır aralığı kullanınız. Alt başlık kısmından sonra bir aralık (bir enter)

3. Yöntem (Bu başlık için, Times New Roman, Kalın, sola yaslı, 11pt, küçük harf)

Lütfen yöntem kısmındaki paragraflar için; Times New Roman, her iki yana yaslı, 11pt ve tek satır aralığı kullanınız. Yöntem kısmından sonra bir aralık (bir enter)

4. Bulgular ve Tartışma (Bu başlık için, Times New Roman, Kalın, sola yaslı, 11pt, küçük harf)

Lütfen bulgular ve tartışma kısmındaki paragraflar için; Times New Roman, her iki yana yaslı, 11pt ve tek satır aralığı kullanınız. Bulgular ve tartışma kısmından sonra bir aralık (bir enter)

5. Sonuç ve Öneriler (Bu başlık için, Times New Roman, Kalın, sola yaslı, 11pt, küçük harf)

Lütfen sonuç ve öneriler kısmındaki paragraflar için; Times New Roman, her iki yana yaslı, 11pt ve tek satır aralığı kullanınız. Sonuç ve öneriler kısmından sonra bir aralık (bir enter)

Kaynakça (Bu başlık için, Times New Roman, kalın, sola yaslı, 11pt, numaralandırmayacaktır, küçük harf)

Lütfen referansları Times New Roman, her iki yana yaslı, 10pt ve tek satır aralığında düzenleyiniz. Kaynakça kısmından sonra bir aralık (bir enter)

Düzenleyen Kurumlar

Destekleyen Kurumlar