“1. Uluslararası Avrasya Sağlık Turizmi Kongresi” ertelenmiştir.

26-29 Eylül 2016 tarihleri arasında Kazakistan’da düzenlenmesi planlanan “1. Uluslararası Avrasya Sağlık Turizmi Kongresi” ertelenmiştir. Kongre tarihi daha sonra bu sayfa üzerinden duyurulacaktır. Gönderilen bildiri özetleri ile birlikte tarihler yeniden belirlenene kadar gönderilecek özetler de değerlendirmeye alınacaktır. İlgililere duyurulur.

“1. Uluslararası Avrasya Sağlık Turizmi Kongresi”
Düzenleme Kurulu

БАЯНДАМАНЫ РӘСІМДЕУ ТАЛАПТАРЫ

Мақаламен қоса берілетін аннотация түрік, ағылшын және орыс тілдерінің бірінде 200 сөзден аспай, мақаланың аты, өзектілігі, әдісі, негізгі тұжырымдар мен өзекті  нәтижелер ұсынылуы тиіс.

Жіберілген мақалалар ең көп  6 беттен аспау  керек, 6 беттен асқан мақалалар үшін әр бетке 20 доллар қосымша ақы алынады.

Мақалалар ең кеш 2016 жылдың 15 мамырына дейін конгрестің web парақшасында тіркелу арқылы мақаланы жіберу жүйесінен қабылданады.  

Мақаланы ұйымдастыру алқасындағы төрешілер тарапынан мақұлданған мақалалар "International Journal of Health Management and Touris" және Халықаралық «Билиг» журналына жарияланады.

Мақаланың толық мәтінін рәсімдеу талаптары

МАҚАЛАНЫҢ НЕГІЗГІ РӘСІМДЕЛУ ТӘРТІБІ:

МАҚАЛАНЫҢ ТАҚЫРЫБЫ  (Times New Roman, қалың, 12 қарпінде, үлкен әріптермен жазылуы тиіс) Ағылшын тіліндегі мақаланың тақырыбы(Times New Roman,қалың, ортада, İtalik,11 қарпінде, кіші әріптермен, әр сөздің бірінші әрпі бас әріппен жазылуы тиіс)

Авmордың аты  кіші әріппен, фамилиясы үлкен әріппен, атағы,қызметі кіші әріппен, Times New Roman, қалың қою, İtalik, ортада, 11 шрифтпен

Университет, Факультет/Колледж, Бөлім: Times New Roman, 10 шрифт арқылы, тегіс, үтір арқылы бөлініп жазылу керек.

E-Posta: Times New Roman, 10 шрифт, тегіс, ортада

Аннотация (түйіндеме) ( Аннотация тақырыбы үшін, Times New Roman, қалың, сол жақ беттен, 11 шрифт, кіші әріп

Кілт сөздер: 5сөз, (Times New Roman, İtalik,сол жақ беттен, 10 punto, кіші әріп)

Abstract (Ағылшын тіліндегі аннотацияның тақырыбы үшін, Times New Roman, қалың, сол жақ беттен, 11шрифт, кіші әріп)

Ағылшын тіліндегі аннотация да жоғарыдағы түрік тілінде көрсетілген рәсмідеу тәртібімен бірдей. Аннотацияны Times New Roman,екі шеті тең, 10 шрифтте және жоларалық интервал бір аралығында жазылуы тиіс.

Key Words:сөз,сөз, сөз, сөз, сөз  (Times New Roman, İtalik, сол жақ беттен, 10 шрифт, кіші әріп)

1. Кіріспе (Бұл бөлім үшін: Times New Roman,қалың, екі шеті бірдей, 11 шрифтпен және жоларалық интервал бір аралығында жазылуы керек.

Назарларыңызға: кіріспе бөліміндегі параграфтар үшін; Times New Roman, екі шеті тең, жоларалық интервал бір аралығын пайдаланыңыз. Кіріспе бөлімінен кейін бір жолмен ( бір enter) бөлініп жазылу керек.

2. Әдебиттерге шолу ( Бұл бөлім үшін, Times New Roman, қалың, сол жақ беттен, 11 шрифт және жоларалық интервал бір аралығын пайдаланыңыз. Әдебиеттерге шолу бөлімінен кейін бір жол ( бір enter) қалдырып жазу.

2.1 Тақырыпша (Тақырыпша үшін, Times New Roman,қалың, 11 шрифт, кіші әріп)

Назарларыңызға : тақырыпшадағы бөлімдер үшін; Times New Roman, екі шеті тең, 11шрифт және жоларалық интервал бір аралығын пайдаланыңыз. Тақырыпша бөлімінен кейін бір жол (бір enter) қалдырып жазу.

2.1.1. Тақырыпша (Тақырыпша бөлімі үшін; Times New Roman, екі шетінен бірдей, 11 шрифт және жоларалық интервал бір аралығын пайдаланыңыз. Тақырыпша бөлімінен кейін бір жол (бір enter) қалдырып жазу.

3. Әдіс (Бұл бөлім үшін, Times New Roman,қалың, сол жақ шеттен, 11 шрифт, кіші әріп) Әдістеме  бөлімінен кейін бір жол (бір enter) қалдырып жазу.

4. Күтілетін нәтиже мен талқылау (Бұл бөлім үшін, Times New Roman, қалың, сол жақ шеттен, 11 шрифт, кіші әріп)

Назарларыңызға : Күтілетін нәтиже мен талқылау бөлімдері үшін; Times New Roman, екі шетінен бірдей, 11шрифт және жоларалық интервал бір аралығын пайдаланыңыз. Күтілетін нәтиже мен талқылау  бөлімінен кейін бір жол (бір enter) қалдырып жазу.

5. Қорытынды мен ұсыныстар (Бұл бөлім үшін, Times New Roman, қалың, сол жақ шеттен, 11 шрифт, жоларалық интервал бір аралығын пайдаланыңыз. Қорытынды мен ұсыныстар бөлімінен кейін бір жол (бір enter) қалдырып жазу.

Пайдаланылған әдебиеттер (Бұл бөлім үшін, Times New Roman, 11 шрифт, номерленген, кіші әріп)

Өтініш сілтемелерде Times New Roman, екі шетінен тең, 10 шрифт, жоларалық интервал бір аралығын пайдаланыңыз. Пайдаланылған әдебиеттер бөлімінен кейін бір жол (бір enter) қалдырып жазыңыз.

Ұйымдастырушы мекеме

Қолдау көрсеткен ұйымдар